Este interzisă divulgarea către un terț, persoană fizică sau juridică a datelor, informațiilor, materialelor sau sintezelor furnizate pe parcursul programelor de formare desfășurate de către persoana juridică Liliana Uleia, precum și a oricăror altor date, informații, materiale sau sinteze care pot prejudicia în orice fel, direct sau indirect persoana juridică Liliana Uleia, indiferent dacă acestea sunt utilizate în scopuri comerciale sau nu.

Este interzis să se copieze, să se retranscrie sau să se folosească datele, informațiile, prezentările, tematicile, materialele sau sintezele furnizate de Liliana Uleia.

În cazul în care se constată că această clauză a fost încălcată și că s-a realizat distribuirea materialelor aflate în proprietatea persoanei juridice Liliana Uleia și realizate de aceasta fără a exista un acord scris în acest sens, ne rezervăm dreptul de a solicita daune materiale.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE:

Dacă dorești să participi la un curs din portofoliul persoanei juridice Liliana Uleia, trebuie să faci dovada absolvirii studiilor liceale (copie după diploma de bacalaureat).  La final, toți cursanții primesc un certificat de participare.